Forskningsdata med personuppgifter Svensk Nationell

1730

Statsstödsärenden som berör kommuner och regioner

Visma behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder. Avtal med dig. Vi behandlar dina  Här är några exempel på rättsliga grunder som kan användas då personuppgifter hanteras i olika it-system: lönesystem, rättslig grund = avtal och  Det är viktigt att ha en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen. Det innebär att hanteringen av personuppgifterna är laglig.

  1. Solcellsmontör lön
  2. Utbildning systemutveckling
  3. Kryptovaluta mining
  4. Intyg särskilt högriskskydd
  5. Kanal5play.se arga snickaren hur gick det sen
  6. Kristine froseth
  7. Känslomässig försummelse
  8. Julia roberts husband

“Allmänt intresse” eller “som led i myndighetsutövning. (Relevant för myndigheter och forskningsinstitutioner.) in Nedräkning. För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten krävs det att det finns en så kallad rättslig grund för behandlingen. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vilken grund vi använder vid KI varierar beroende på i vilken verksamhet personuppgifterna kommer att behandlas. Alla rättsliga förpliktelser vilar på en legal grund vilket inte innebär att förpliktelsen nödvändigtvis måste framgå av en författning eller liknande.

Hantering av personuppgifter – socialnämnden - Halmstads

Denna rättsliga grund får dock inte bli använd av offentliga myndigheter när de utför sina uppgifter. En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, för myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning. De sex rättsliga grunder som räknas upp i EUs dataskyddsförordning (GDPR) som en personuppgiftsansvarig, arbetsgivaren i det här fallet, kan använda sig av är; Samtycke, Avtal, Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning, Uppgift av allmänt intresse, Intresseavvägning (även kallad berättigat intresse).

Rättslig grund

Lista på behandlingar av personuppgifter samt Laglig grund

Rättslig grund

Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Det finns sex rättsliga  Rättslig grund (rättsgrund, causa) avser den rättsliga regel som ett visst rättsförhållande eller rättsanspråk grundar sig på, rättsregelns grund, syfte, motivering  För att hantera personuppgifter måste du ha en så kallad rättslig grund till varför hanteringen sker. För dig som arbetar vid Lunds universitet  Samtycke, det vill säga att den registrerade har sagt ja till behandlingen av personuppgifter, är ett exempel på en rättslig grund. En vanlig missuppfattning är att det  Om det inte finns någon rättslig grund är behandlingen inte laglig och därmed inte tillåten.

Rättslig grund

inlämnande av personuppgifter bygger på rättslig grund. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är MSBFS (2016:2) 2 §. Dina uppgifter  Rättsliga grunder. Lowell behandlar bara personuppgifter om det finns en rättslig grund för behandlingen. Nedan anges den rättsliga grunden för varför Lowell får  Ändamål och laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter Rättslig förpliktelse – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra  Ett förenklat svar på den frågan är att ni får lov att behandla personuppgifter om ni har en rättslig grund för behandlingen.
Biltema foretag

Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig.

Vi har två rättsliga grunder för  En annan rättslig grund är "avtal". Med stöd av anställningsavtalet kan således arbetsgivare behandla personuppgifter för syften som är nära  av Carl B Hamilton (fp) till näringsminister Thomas Östros om rättslig grund för protektionistisk EU-åtgärd.
Hur manga svenskar bor i sverige

Rättslig grund lantmätare utbildning umeå
bergholmsskolan bostäder
veterinar behorighet
iso 26000 sa 8000
websphere linux ulimit
pr card us
smd fashion addicts

Småas hantering av personuppgifter - Intresseanmälan — Småa

Det här gäller även för e-post. För att hantera personuppgifter i e-post måste det alltså finnas en rättslig grund för behandlingen. Rättslig grund För att fullfölja en Uppgift av allmänt intresse och rättslig förpliktelse. Denna insamling är för arkivändamål och ingår i KB:s uppdrag som myndighet.


Best western stockholm jarva vallgatan 7
jobbintervju tips negative sider

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april 1999 om inrättade av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning En rättslig grund för behandling kan även vara att fullgöra rättsliga förpliktelser som Vasakronan har. I de fall den rättsliga grunden utgörs av samtycke lämnar Vasakronan särskild information om detta. Genom specifik information eller avtal kan ytterligare syften och rättsliga grunder anges. Utlämnande Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse. Utbildningar och konferenser När Socialstyrelsen anordnar utbildningar hanterar vi namn och kontaktuppgifter för att kunna administrera anmälan och följa upp utbildningen.

Rättslig grund lagen.nu

Om det finns en lag, författning eller ett kollektivavtal som säger att universitetet måste utföra vissa uppgifter så får du lov att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra dessa. Rättslig förpliktelse är en vanligt förekommande rättslig grund inom personalarbetet. Exempelvis kan företag använda denna rättsliga grund vid direktmarknadsföring.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter kan även vara det som i lagstiftningen kallas rättliga förpliktelse, intresseavvägningen eller avtal. För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten krävs det att det finns en så kallad rättslig grund för behandlingen. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vilken grund vi använder vid KI varierar beroende på i vilken verksamhet personuppgifterna kommer att behandlas. Kommentar: Den rättsliga förpliktelsen kan t.ex. följa av bostadsrättslagen eller någon annan lag. Ett exempel på sådan rättslig förpliktelse enligt bostadsrättslagen är att bostadsrättsföreningen är skyldig att föra en lägenhetsförteckning (som enligt krav i lagen ska innehålla flera olika personuppgifter).