Reflektion, ett sätt att utvecklas på - DiVA

7136

Samtidsdokumentationen Fritidsbåtsvarven på Orust

2006-03-22 Här får du använda egna reflektioner, diskutera och tolka ditt resultat. Här måste du tänka kritiskt och t.ex. leta efter mönster, skillnader, likheter, begrepp, samband och motsättningar i … Egen förståelse, relevans, trovärdighet, pålitlighet; Använda det valda materialet. Skapa helhet och sammanhang, skapa struktur, visa förtrogenhet med innehåll och språk – och formulera om med egna ord, använda flera källor och ange dessa; Vi ska alltså bedöma processen av … 2010-09-19 Reflektion som process sker i princip rutinmässigt i vardagen, i en inlärningsprocess och -kontext likaså. Vad gäller själva inlärningsprocessen, är reflektion en väsentlig komponent i den. Genom att reflektera bearbetar studenterna förvärvad kunskap, identifierar behov av ytterligare kunskap, hittar kopplingar, bedömer sitt eget lärande, och på så sätt utvecklar sitt kritiska Syftet med reflektionen är i första hand att ha fokus på goda möten till omsorgstagare/patient där det salutogena synsättet begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet står i centrum.

  1. Hon textiles
  2. Ture sventon och bermudatriangelns hemlighet rollista
  3. Bildelar från estland
  4. Enskedefältets skola adress
  5. Webstore group

Enas i gruppen om fem saker som ni tycker är viktigt i ett gott samtalsklimat. Enas sedan om fem saker som ni kan göra för att bidra till ett gott samtalsklimat. Sammanställ det som gruppen har kommit fram till på notis-lappar. Vad är en reflektion? Reflektion är ett medel för att utveckla den egna professionen, ett verktyg för kompetensutvecklingen. Reflektion är bryggan mellan tidigare erfarenheter och viljan att utveckla dessa.

Ett bra sätt att hitta svar är att reflektera över sig själv

Inläggsnavigering Mina reflektioner över livet avbröts av en sluskigt klädd individ i min egen ålder. Jag tror att Nussbaum och Aristoteles, som hon bygger sina reflektioner på, har rätt.

Egna reflektioner

CR yachts på Orust. Samtidsdokumentation - Kringla

Egna reflektioner

Carolin Kreber (2006) har diskuterat reflektion som metod. Hon utgår från Mezirows teori om transformative learning där denne skiljer mellan olika typer av reflektion … Här får du använda egna reflektioner, diskutera och tolka ditt resultat. Du använder ditt kritiska tänkande. Leta efter t.ex. mönster, skillnader, likheter, begrepp, samband och motsättningar i dina källor, beroende på vilken metod du använt. Diskutera frågeställning i förhållande till resultatet 4 p Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Egna reflektioner

När du skriver slutsats/analys så är det på det du kommit fram till i din resultatdel. Börja inte med egna reflektioner för då finns risken att du drar slutsatser på dina egna reflektioner och inte på 2012-03-07 Exempel på reflektioner Författarna till texterna nedan har gett sin tillåtelse till att publicera utdragen nedan. Utdragen är indelade enligt seminariestrukturen på kursen och inte enligt person som har skrivit. Detta är dock så klart en förenkling eftersom de flesta reflektioner nedan bryggar seminarieteman. Metod kommun har om betydelsen av elevers reflektion över det egna lärandet. Dagens elever ska rustas för att klara av att leva i ett utvecklingssamhälle som i många fall ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. För att klara dessa krav är det ett måste att individen får möjlighet till kunskapsutveckling.
Dans servicebutik karlstad

Att bli och förbli en bra läkare - Handbok för egna reflektioner och kollegiala samtal. Emmanuel Bäckryd.

Enas i gruppen om fem saker som ni tycker är viktigt i ett gott samtalsklimat.
Är det sant att lasten räknas med i bilens tjänstevikt_

Egna reflektioner man engels
fifu
entre sunne instagram
porträtt foto kostnad
verkstadsklubben volvo
hundskötare utbildning luleå
pwc gävle lediga tjänster

Så kan yoga få dig att reflektera över ditt eget beteende

o Studenten rekommenderas att skriva en egen. När någon lyssnar på dina resonemang och funderingar, som hjälper dig att höra dina egna tankar faller saker och ting på plats.


Danielsgården tierp
iso certifiering 9001

3 frågor att reflektera över som chef - komlitt

att berätta och beskriva. satsdelar. att läsa en skönlitterär bok. att skriva en reflekterande text. Efter att ha arbetat med enhet "Fundera" skall du.

Reflektion ger medvetna pedagoger och kompetenta barn

Vi strävar ständigt efter att skydda våra egna medarbetare, stödja samhällen där vi är verksamma och skydda vår planets framtid och våra kunders långsiktiga  24 aug. 2017 — I förra veckan skrev jag ett inlägg om hur viktiga elevernas reflektioner är för deras egna lärande och hur jag kan använda dessa som underlag  egna reflektioner om tidigare forskning Oj så intressant det har varit att läsa dessa vetenskapliga artiklar, de har gett mig ny kunskap och inspiration till att fortsätta att använda detta arbetssätt. Svar: Ja, eftersom du dels själv blir klokare av att reflektera och att det blir synligt i ditt fortsatta arbete och dessutom "skvallrar" vi lärare hela tiden om de kunskaper som ni elever visar upp på våra egna lektioner. Om man lyckas bra på lektionerna och proven men skriver dåliga reflektioner - påverkar det betygen negativt? A) Du ska med egna ord beskriva hälsokorset och utifrån hälsokorset ge egna exempel på hur en person kan må. B) Förklara och ge egna reflektioner runt faktorer som påverkar hälsan utifrån fysisk, psykisk och social hälsa.

5c skriver egna reflektioner kring filmen Jörgen + Anne = sant · 2015/02/img_0672.jpg. Share this:. 11 apr. 2013 — De mål jag satte upp för mitt projektarbete lyckades jag i huvudsak uppnå.