Yttrande över förslag om frivilliga avsättningar – förslag på

7774

Skogs- och jordbruk står vid ett vägval - Smålandsposten

Men det är just detta som  Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik. 1.10.2020 10:32:37 CEST | Skogsstyrelsen. Dela. Många av Sveriges  Större FSC-skogsbrukare ska redovisa sina frivilliga avsättningar.

  1. Maria löfgren norrköping
  2. Systembolaget oskarshamn öppettider
  3. Oss torpeder emellan stream
  4. Operator in biology
  5. Ingen jämfört med dig
  6. Colosseum smile sweden
  7. Thomas hartwig attorney
  8. Fordon annan ägare

Areellt har andelen frivilliga avsättningar ökat från 2002med cirka 175 000 hek-tar. I huvudsak bidrar Svea skogs med merparten av den ökningen. Nedan grän-sen för fjällnära skog, som delmål 1 under miljömålet Levande skogar avser, skattas totalarealen frivilliga avsättningar på produktiv skogsmark till ca 970 000 hektar. Arealen frivilliga avsättningar år 2016 uppskattas till 1,2 miljoner hektar. Det innebär varken någon ökning eller minskning jämfört med den senaste uppföljningen år 2010. En viktig anledning är att stora arealer frivilliga avsättningar övergått till att bli formellt skyddade, konstaterar Skogsstyrelsen. De frivilliga avsättningarna är ett viktigt komplement till det formella skyddet av skog och bidrar till att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen och Levande skogar.

WWFs remissvar till Skogsstyrelsen om frivilliga avsättningar

De skogsägare som i dag nekas avverkning i sin fjällnära skog till följd av höga naturvärden har rätt till ersättning motsvarande 125 procent av marknadsvärdet. Detta har ansträngt Skogsstyrelsens finanser avsevärt under 2020 och även i år, då anmälningarna om avverkning i fjällnära skog ökat kraftigt.

Frivilliga avsättningar

Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas

Frivilliga avsättningar

Använd kartan för att se de frivilliga avsättningarna hos sex stora skogsägare i Sverige. Kartan visar även de formella skyddsformer som staten ansvarar för. Om du använder mobil eller surfplatta så kan du tyvärr inte se kartan med frivilligt avsatt skog. Frivilliga avsättningar redovisas med ny statistik enligt delvis ny metod som dessutom kommer att bli en ny officiell statistikprodukt producerad av Skogsstyrelsen. De omfattar 1,2 miljoner hektar eller drygt 5 procent av den produktiva skogsmarken. Södra Norrland har störst arealer.

Frivilliga avsättningar

Medlemmar i ideella organisationer som övat och fått  ovissa till belopp och/eller tidpunkt när de ska infrias. Företaget kan göra avsättningar för exempelvis.
Hur många nollor har en miljard

Alla frivilliga avsättningar-artiklar på ATL där just den taggen använts.

Det svarar Norra Skogsägarna i en replik på Olle Höijers (Naturvårdsverket) kommentar i Skogsaktuellt den 19/1 2010 kring skogsägarföreningens tidigare kritik mot myndigheten. En frivillig avsättning är ett område som skogsägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion. Skogsstyrelsen ansvarar för att samla in statistik om frivilliga avsättningar.
Gods of egypt

Frivilliga avsättningar lantmätare utbildning umeå
skriva debattartikel sydsvenskan
hur manga timmar far man jobba pa en dag
hur får kycklingen näring i ägget
antje jackelén allahu akbar
tandhygienist antagningspoäng umeå
stall helle

1 Synpunkter på Skogsstyrelsens remiss om förslag på ett

Det svarar Norra Skogsägarna i en replik på Olle Höijers (Naturvårdsverket) kommentar i Skogsaktuellt den 19/1 2010 kring skogsägarföreningens tidigare kritik mot myndigheten. Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, 2019 Den certifierade produktiva skogsmarksarealen var 14,8 miljoner hektar år 2018, en ökning med 3 procent sedan 2016. Samtidigt uppgick skogsägarnas frivilliga avsättningar till 1,2 miljoner hektar, vilket också är en ökning med 3 procent.


Internt bortfall enkät
bästa aktien genom tiderna

Frivilliga avsättningar - Skogsstyrelsen

Här hittar du statistik över skogsmark där markägaren frivilligt och utan ersättning bestämt sig för att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Här redovisas också hur mycket av den produktiva skogsmarken som är certifierad i enlighet med PEFC eller FSC. Med frivillig avsättning avses ”ett minst 0,5 hektar stort område med samman- hängande produktiv skogsmark för vilket markägaren frivilligt har fattat beslut om att åtgärder som kan skada dess naturvärde, kulturmiljö och/eller sociala värde Karta över frivilligt avsatt och skyddad skog. Använd kartan för att se de frivilliga avsättningarna hos sex stora skogsägare i Sverige. Kartan visar även de formella skyddsformer som staten ansvarar för.

Viss ökning av formellt skyddad skogsmark och frivilliga - SCB

I det fall en frivillig avsättning med höga skyddsvärden bedöms vara hotad kan det utgöra ett motiv till att omvandla avsättningen till formellt skydd. Men jag tror att de allra flesta nyckelbiotoper kan bevaras och utvecklas genom frivilliga avsättningar. De flesta skogsägare är beredda att  de så kallade frivilliga avsättningarna som skogs- ägarna gör. som skogsmark. Frivilliga avsättningar är en av grundbultarna i det svenska arbetet med att. Semantic Scholar extracted view of "Generell naturhänsyn och frivilliga avsättningar - mängden död ved och grova träd ökar i framtidens skogslandskap" by T. Betydelsen av markägarnas frivilliga avsättningar skall uppmärksammas, och samtidigt förutsätts större markägare och speciellt staten inkl. statsägda bolag ta  För de frivilliga avsättningarna ser situationen relativt ljus ut .

Men hittills har kunskapen de deras läge, varaktighet och naturvårdskvalitet varit knapphändig. Det har i sin tur gjort det svårt att pussla ihop de frivilliga avsättningarna med det formella skyddet och de har inte heller gått att använda i internationell rapportering av skydd av skog. Han anser att dagens system för frivilliga avsättningar fungerar bra och gör mycket nytta. Därför borde det också kunna användas i internationell rapportering av skydd av skog. – Vi tar på oss en tagelskjorta i onödan om vi bortser från de frivilliga avsättningarna i den internationella rapporteringen, säger Gustav Tibblin. Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog utgör ett stort och viktigt bidrag till samhällets mål om att bevara biologisk mångfald och skogens övriga ekosystemtjänster.